Робота за 2022 - 2023 н.р.

  Основні завдання, над якими працює комісія, - це формування висококваліфікованого фахового молодшого бакалавра з належним рівнем знань, загальнолюдської культури, толерантності, творчої та всебічно розвиненої, свідомої особистості, справжнього патріота України.
   

Основні напрямки роботи комісії:

 
 - внесення змін до навчальних і робочих програм дисциплін суспільно-гуманітарного циклу;
  - впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;
  - розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів;
  - робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього потеніалу;
  - підготовка матеріалів для оновлення електронних комплексів та створення веб-сторінок викладачів;
  - підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

Методичні матеріали циклової комісії, підготовлені протягом навчального року:


Кулик Віра Іванівна:

  Оновлено навчальні програми та отримані рецензії на навчальні програми з дисциплін: "Основи філософських знань", "Економічна теорія", "Історія України".
  Оновлено:
  - лекційні і семінарські матеріали з предмету "Історія України" відповідно до компетентностей здобувачів освіти до освітньо-професійних програм;
  - контрольні роботи з предметів "Всесвітня історія" та "Історія України";
  - практичні завдання з предмету "Громадянська освіта".


Горяна Г.Г.:

Коригування екзаменаційних білетів з дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням".
Розробка онлайн-тестів для дистанційного навчання.
Розроблено індивідуальні завдання з української мови та літератури для корекції знань в умовах дистанційного навчання.
Розроблено інтерактивні вправи з української мови на платформі https://learningapps.org для активізації роботи під час занять.

Методична розробка: Освітній проєкт "Ти могутня, рідна мова моя".


Заднєвулиця О.В.:

      Розробка онлайн-тестів для дистанційного навчання.
Розроблено індивідуальні завдання з української мови та літератури для корекції знань в умовах дистанційного навчання.
Розроблено інтерактивні вправи з української мови на платформі https://learningapps.org для активізації роботи під час занять.


Бондаренко Юлія Георгіївна:

Оновлено існуюче методичне забезпечення (лекційний матеріал)  з предметів «Захист України», «Географія» відповідно до компетентностей здобувачів освіти відповідного рівня.

Розроблено навчальну та робочу програми, отримано рецензію з дисципліни «Основи правознавства» для І-го курсу, яка викладається вперше. Підготовлено методичне забезпечення дисципліни: лекції, семінарські заняття.

Розроблені та оновлені засоби діагностики контролю з дисциплін «Основи правознавства»,  «Захист України», «Соціологія» у вигляді індивідуальних завдань, контрольних питань, онлайн тестів в умовах дистанційного навчання.

Закупіна Юлія Володимирівна:

Оновлена навчальна та робочі програма для ІІІ-го курсу з дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням". 

 Участь у роботі методичних об'єднань.

Кулик В.І. прийняла участь у роботі обласного методичного об'єднання викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін. Тема: "Педагогічні читання викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін". Розглядались питання практичного застосування інтернет-ресурсів, форм і методів дистанційного навчання, а також питання кооперації освіти та суспільства (30.03.23 р.).

     Горяна Г.Г прийняла участь у засіданні обласного методичного об'єднання української мови та літератури у рамках проєкту "Фізичне та психічне здоров'я" (14.04.23 р.).

     Прийняла участь у засіданні міського методичного об'єднання викладачів української мови та літератури ЗФПО Новомосковсько-Павлоградського регіону "Панорама педагогічної майстерності: методи традиційного та інтерактивного навчання в умовах сучасної освіти" (26.04.23 р.).


Підвищення кваліфікації викладачів:

Викладач Кулик В.І.:
 -  прийняла участь в онлайн-курсах Prometheus. Навчання з ризиків від вибухонебезпечних предметів. Сертифікат від 02.09.2022 р. (30 годин);
- ГО "Прометеус". Медіаграмотність: як не піддаватись маніпуляціям. Сертифікат від 24.12.2022 р. (30 годин);
- ГО "Прометеус". Життєстійкість молоді в умовах кризи. Сертифікат від 17.01.2023 р. (60 годин).  
 
Викладач Горяна Г.Г.:
      -  закінчила онлайн-курси ТОВ На урок впровадження формального оцінювання під час дистанційного навчання. Сертифікат від 19.10.2022 (2 години);
- Сумський державний університет "Українська мова - помічник кожному на щодень". Сертифікат від 28.11.2022 (30 годин);
 - Прометеус "Життєстійкість молоді в умовах кризи". Сертифікат від 17.01.2023 (60 годин);
 - На урок "Наочність і візуалізація на уроках під час дистанційного навчання". Сертифікат від 17.01.2023 (2 години);
 - На урок "Розширюємо функціонал Google Meet за допомогою корисних додатків". Сертифікат від 17.01.2023 (2 години).

Викладач Бондаренко Ю.Г.:

-  На базі Національної  металургійної академії України Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації кадрів на тему: Інноваційні освітні технології у закладах освіти. Сертифікат № 671-831 від 13.10.2021, 30 год/1 кредит ЄКТС.

-  На базі КЗ ВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР курси підвищення кваліфікації Сучасні технології навчання географії  у закладах загальної середньої освіти та досвід їх впровадження. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № ДН 41682253/43804 17.12.2021. 30 год/1 кредит ЄКТС.

-  На базі Асоціації саперів України навчання з попередження ризиків пов'язаних з вибухонебезпечними предметами. Курс підготовки інструкторів Сертифікат № 23886 від 23.05.2022. 30 год/1 кредит ЄКТС.

-  На базі Платформи Prometheus навчання на тему: "Життєстійкістю молоді в умовах криз". Сертифікат  від 17.01.2023р.

-  Курси підвищення кваліфікації  Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет Центр розвитку кадрового потенціалу. Тема: Методи активізації навчального процесу: сучасні тренди. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП № 05408289/0590-23 від 20.03.2023р., 30 год/1 кредит ЄКТС.

-  Курси підвищення кваліфікації  Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет Центр розвитку кадрового потенціалу. Тема: «Захист України»: сучасні аспекти викладання дисципліни. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП № 5408289/1018-23 від 21.04.2023р., 30 год/1 кредит ЄКТС.

Викладач Закупіна Ю.В.:
- міністерство цифрової трансформації України. Тема: "Безбар'єрна грамотність". Електронний сертифікат 23.02.2022. 0,2 кредита;
- центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації кадрів. "Інноваційні освітні технології у закладах освіти". Сертифікат №671-837 13.10.2021 - 30 годин;
- КЗВО "Дніпропетровська академія неперервної освіти". Свідоцтво №ДН 41682253/25036. 25.11.22 - 60 годин;
- платформа Прометеус "Життєстійкість молоді в умовах криз;
- ТОВ "Академія цифрового розвитку". "Цифрові інструменти Google для освіти".

Участь у роботі педради і школи підвищення майстерності

Голова ПЦК Кулик В.І. виступила на пед раді з доповіддю "Дистанційні технології навчання в освітньому процесі".

Дистанційне навчання – це сукупність технологій, що забезпечують доставку студентам основного обсягу навчального матеріалу, інтерактивна взаємодія студентів і викладачів у процесі навчання, надання студентам можливості самостійної роботи з навчальними матеріалами.

При дистанційному навчанні можуть використовуватися різноманітні методи надання навчальної інформації і різноманітні інтернет технології.


Викладачі нашої комісії обрали такі інтерент-ресурси:

- сервіс Blogger;

- Zoom;

- e-mail;

- You Tube;

- Viber;

- платформа На урок;

- docs.google.


Використовуючи сервіс Blogger, кожен викладач створив свій блог, на якому розміщується актуальна інформація, лекції. завдання на допомогу студентам.

Інформація на блозі викладається згідно з розкладом.

Для проведення онлайн-занять ми використовуємо програму Zoom. Це сервіс, що дозволяє проводити заняття в реальному часі і синхронному режимі взаємодії на будь-яких електронних пристроях.


Під час конференції матеріал демонструється на робочому столі. У платформу вбудована інтерактивна дошка, яку можна демонструвати студентам, а також існує можливість легко переміщуватись з демонстрації екрана на інтерактивну дошку.

Викорстовуючи Zoom, ми стикнулись з певною проблемою, яку можна назвати недоліком цієї програми – це злам. Майже кожен з нас мав випадки з небажаними сторонніми відвідувачами, які могли порушити хід заняття.

В своїй роботі ми активно користуємося програмою Viber. Це дає можливість швидко зв’язатися зі студентами, обмінюватися інформацією, здійснювати контроль присутності та інформування кураторів та адміністрації.


Одним з найкращих інструментів дистанційного навчання є You Tube, це засіб візуалізації, яким активно користуються викладачі комісії. Матеріали You Tube використовуються, як для синхронного так і асинхронного викладання. Викладачі застосовують на своїх заняттях фрагменти готових уроків, відеоролики, аудіозаписи, презентації. Матеріали You Tube використовуються на уроках української мови, літератури, історії, правознавства, соціології та інших.


Викладачі гуманітарного циклу у своїй діяльності користуються платформою На урок, що дозволяє їм застосовувати на своїх заняттях готові презентації, кросворди, онлайн-тести.

Для підвищення ефективності контролю знань та вмінь студентів у дистанційному навчанні застосовуються різні види і методи педагогічного контролю. Це і тестовий контроль (онлайн-тести), і письмовий (написання творів, есе, контрольних робіт, що надсилаються викладачеві через Viber або електронну пошту), це і усний контроль, коли студентів опитують безпосередньо на відео конференції. Саме цей метод контролю дозволяє вирішити проблему особистісного контролю знань, адже при дистанційному навчанні інколи виникають ситуації, що за студента вирішує завдання інша людина.


Платформа На урок, якою користуються наші викладачі, дуже зручна для створення тестів і швидкого оцінювання знань студентів.

Активну участь ми приймаємо в онлайн-конкурсах і олімпіадах, що проводяться з метою підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних предметів, виховання патріотизму, любові до рідної мови, до історії України. Це:


- Всеукраїнський національно-патріотичний конкурс «
Я козацького роду»;

- Всеукраїнський конкурс есе «Війна в долі моєї родини;

- Всеукраїнський літературний конкурс ім. Т.Г.Шевченко;

- Всеукраїнський конкурс з української мови ім. П. Яцека;

- Всеукраїнська олімпіада з української мови.


Не зважаючи на труднощі сьогодення проводяться дистанційні виховні години: «Літературна вітальня» та «Українці – нація нескорених.

Під час навчального процесу були виявлені певні недоліки дистанційного навчання, пов’язані з тим, що домашня атмосфера не завжди сприяє ефективному навчанню та запам’ятовуванню. Втрачається концентрація та увага. Деякі студенти не забезпечені технічними засобами зв’язку. Доволі часта відсутність інтернету, а в умовах сьогодення і світла погіршують ситуацію.

Крім того, до нас приходять діти, які звикли до того, що в школі можна нічого не робити. Вони зовсім не мотивовані. А якщо відсутня мотивація, то заставити людину щось робити дуже проблематично.

Дуже часто батьки перекладають всю відповідальність на навчальний заклад і навіть не контролюють процес навчання. А саме від них залежить організація навчання дома.


Атестація викладачів

Викладач Закупіна Ю.В.: 
Присвоєно кваліфікаційну категорію "спеціаліст другої категорії".

 

 


Комментариев нет:

Отправить комментарий

Головна сторінка