Робота за 2023 - 2024 н.р.

Якщо ти правильно обрав професію 

і вкладаєш у неї душу, то щастя само тебе знайде

В. Сухомлинський


Сучасний соціальний і економічний розвиток країни потребує від вищих навчальнихзакладів кваліфікованих спеціалістів, які повинні мати ґрунтовну теоретичну іпрактичнупідготовку з фаху, здатних постійно оновлювати здобуті знання і швидко адаптуватися до змін та корегувати професійну діяльність.  Українське суспільство, послуговуючись державною українською мовою у будь-яких сферах життя, прагне до високого рівня культури особистого і фахового мовлення. Рідна мова – найважливіший засіб патріотичного виховання. Вона була і є важливою сферою впливу на національну свідомість молоді, ідентифікаційним кодом нації.

Основні напрямки роботи комісії:

Головна мета роботи викладачів циклової комісії - підвищенні рівня мовленнєвої культури студентів та поліпшенні якості гуманітарної підготовки спеціалістів, здатних працювати у нових соціально-економічних умовах. Своїм завданням вважаємо навчити студентів застосовувати набуті в школі знання з теорії і практики філологічних дисциплін для мовного та мовленнєвого вираження свого майбутнього фаху, формування громадянина-патріота України, готового брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу; виховання в студентської молоді національної самосвідомості, налаштованості на осмислення моральних та культурних цінностей, історії, системи вчинків, які мотивуються любов'ю, вірою, волею, усвідомленням відповідальності.

Робота циклової комісії також спрямована на підвищення психологічної культури молоді. Якісно підготовлені виховні заходи допомагають забезпечити належні умови для виявлення і розвитку творчої активності й зацікавленості студентів, сприяють формуванню їх мовленнєво-комунікативної компетентності, наукового світогляду, а також багатогранному самовираженню молодої людини в сучасному світі.

Методичні матеріали циклової комісії, підготовлені протягом навчального року:

Заднєвулиця О.В.

 1. -  Оновлені конспекти лекцій з предметів : українська мова, література, мистецтво.
 2. -  Оновлений навчально – методичний комплекс з предмету «Мистецтво».
 3. -  Оновлення змісту семінарських робіт з предмету «Мистецтво»

-  Розроблені матеріали для проведення навчальних занять з української мови та

літератури

 1. -  Розроблена навчальна програма з предмету «Українська мова»(Інтегрований

  курс)

  Бондаренко Ю.Г.

 2. -  Оновлення існуючого методичного забезпечення: лекцій та семінарських занять з предмету «Захист України»
 3. -  Оновлення робочої програми з предмету «Основи правознавства»
 4. -  Коригування навчальної програми з предмету «Основи правознавства»

-  Оновлений навчально – методичний комплекс «Основи правознавства» 

Горяна Г.Г.

-  Оновлення лекцій та практичних з предмету « Українська мова за проф.

спрямуванням»

-  Оновлення навчальної програми з предмету « Українська мова за проф.

спрямуванням»

-  Коригування робочої програми з предмету « Українська мова за проф.

спрямуванням»

-  Розробка тематичного та підсумкового контролю з предметів «Українська мова», Українська література

-  Складання екзаменаційних білетів з предмету «Українська мова за проф спрямуванням»
 1. Кулик В.І

 2. -  Оновлення матеріалів для самостійної роботи студентів з предмету «Економічна теорія»

 3. -  Оновлення робочої програми з предмету «Економічна теорія»

-  Оновлення матеріалів поточного та тематичного контролю з предмету

«Економічна теорія»

 1. -  Розробка дидактичних матеріалів з предмету « Історія України»

 Участь у роботі методичних об'єднань.

 1. Заднєвулиця О.В.

 2. - участь у засіданні міського методичного об’єднання викладачів української мови та літератури ЗФПО Новомосковсько-Павлоградського регіону «Навчальний та методичний інструментарій сучасного педагога для організації освітнього процесу на заняттях української мови та літератури в умовах сьогодення».

  Підвищення кваліфікації викладачів:

  БОНДАРЕНКО ЮЛІЇ ГЕРГІЇВНИ

   

  викладача 

  Відокремленого структурного підрозділу «Новомосковський фаховий коледж Українського державного університету науки і технологій»

   

  з/п

  Повна назва закладу, установи, де пройдено підвищення кваліфікації

  Тема

  Назва отриманого документа, дата видачі

  Обсяг підвищення кваліфікації (кількість годин/модулів/кредитів)

  1

  Український центр оцінювання якості освіти

  Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості оствіти 

  Повноваження і обов'язки інструктора ЗНО 

  Сертифікат інструктора  ЗНО

  №11033

  2020 р.

  4 години

  2

  МОН

  Національна металургійна академія України

  Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації кадрів

  Інноваційні освітні технології у закладах освіти

  Сертифікат

  № 671-831

  13.10.2021

  30 год/1 кредит ЄКТС

  3. 

  КЗ ВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР

   

  Сучасні технології навчання географії у закладах загальної середньої освіти та досвід їх впровадження

   

  Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК

  № ДН 41682253/43804

  17.12.2021

  30 год/1 кредит ЄКТС

  4.

  Асоціація саперів України

  Навчання з попередження ризиків пов'язаних з вибухонебезпечними предметами

  Курс підготовки інструкторів

  Сертифікат № 23886

  23.05.2022

   

  30 год/1 кредит ЄКТС

  5.

  Платформа

  Prometheus

  "Життєстійкістю молоді в умовах криз"

  Сертифікат 

  17.01.2023

  30 год/1 кредит ЄКТС

  6.

  Міністерство освіти і науки України

  Сумський державний університет

  Центр розвитку кадрового потенціалу

  Методи активізації навчального процесу: сучасні тренди.

  Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП № 05408289/0590-23

  20.03.2023

  30 год/1 кредит ЄКТС

  7.

  Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет Центр розвитку кадрового потенціалу

  “Захист України”: сучасні аспекти викладання дисципліни 

  Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП № 5408289/1018 - 23

  21.04.2023

  30 год/1 кредит ЄКТС

  8.

  МОН УДУНТ Навчально- науковий центр розвитку професійної освіти (ЦРПО)

  Шляхи розвитку та вдосконалення резильєнтності викладача

  Сертифікат № 44165850/565-23

  від 23.10.2023

  30 год/ 1 ЄКТС 

  9.

  Платформа

  Prometheus

  Академічна доброчесність

  Сертифікат 

  від 06.08.2023 

  60 год/2 ЄКТС

  10.

  ПНЗ Київський Інститут післядипломної  педагогічної освіти

  ЄДРПОУ 44345732

  Підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності вчителів правознавства

  Свідоцтво №4991168629244363331

  від 10.01.2024

  30 год/ 1 ЄКТС

  КВЕД 85.59

  11.

  Суб'єкт підвищення кваліфікації ГО “Рух Освіта” ЄДРПОУ 43807082 

  Громадянська освіта. Підвищення кваліфікації

  Сертифікат

  №6225617349469485400

  від 10.01.2024

  15 год/ 0,5 ЄКТС

  КВЕД 85.59

  12

  Суб'єкт підвищення кваліфікації ТОВ “Всеосвіта”

  ЄДРПОУ 41526967

  Дотримання академічної доброчесності у використанні інтернет - джерел для освітнього контенту

  Сертифікат № OR 009723 від 29.02.2024

  2 год/ 0,06 ЄКТС

   

                                               ГОРЯНОЇ ГАННИ ГАРІЇВНИ

   

  викладача ______української мови та літератури________________________

  Відокремленого структурного підрозділу «Новомосковський фаховий коледж Українського державного університету науки і технологій»  з/п

  Повна назва закладу, установи, де пройдено підвищення кваліфікації

  Тема

  Назва отриманого документа, дата видачі

  Обсяг підвищення кваліфікації (кількість годин/модулів/кредитів)

  1.

  Прометеус

  Критичне мислення для освітян

  Сертифікат 

  від  20.01.2020

  30 годин/  

  1 кредит ЄКТС

  2.

  Всеосвіта

  “Креативні методи підготовки учнів до написання власного висловлення формату ЗНО”

  Сертифікат NB108429 

  від 03.02.2021

  2 години/
  0,06 кредиту
  ЄКТС

  3.

  ТОВ “На Урок”

  “Продуктивна дистанційка: експериментуємо під час уроків української”

  Свідоцтво 

  № В424-164478 

  від  17.02.2021

  2 години/
  0,06 кредиту ЄКТС

  4.

  Міське методичне об’єднання викладачів укр.мови та літератури Дніпровський державний коледж будівельно-монтажних технологій та архітектури

  участь у семінарі

  “Упровадження інноваційних технологій в організації практичної мовно-літературної підготовки студентів закладів ФПО”

  Сертифікат ДН-С-0122 

  від  24.02.2021

  6 годин/
  0,2 кредита ЄКТС

  5.

  Прометеус

  Медіаграмотність для освітян

  Сертифікат

  від 04.04.2021

  60 годин/
  2 кредита ЄКТС

  6.

  ЕдЕра

  “Про дистанційний та змішаний формати навчання для педагогів та керівників закладів ПТО”

  Сертифікат 

  від
  04.04.2021

  30 годин/
  1 кредит
  ЄКТС

  7.

  Прометеус

  Осмислені й переосмислені

  Сертифікат від
  4.04.2021

  15 годин/
  0,5 кредита ЄКТС


  8.

  ВСЕОСВІТА

  “Цифровізація освіти. Онлайн олімпіада як сучасний інструмент мотивації до навчання”

  Сертифікат

  NY972400 від 

  05.10.2021

  2 години/
  0,06 кредиту ЄКТС

  9.

  Національна металургійна академія України Центр післядипломноїосвіти та підвищення кваліфікації кадрів

  “Інноваційні освітні технології у закладах освіти”

  Сертифікат №671-834 ВІД
  13.10.2021

  30 годин/
  1 кредит
  ЄКТС

  10.

  Міське методичне об’єднання викладачів укр.мови та літ.Новомосковсько-Павлоградського рнДніпровський держ.коледжбудівельно-монтажн.технологій та архітект.

  “Організація освітньої діяльності викладача укр.мови та літер.в умовах реальної та віртуальної освіти”
  (з досвіду роботи викладачів ЗФПО)

  Сертифікат ДН-С-0260 від 

  20.10.2021

  6 годин/

  0,2 кредита ЄКТС

  11.

  Міське методичне об’єднання викладачів укр.мови та літ.Новомосковсько-Павлоградського рн Дніпровський держ.коледж будівельно-монтажних .технологій та архітектури.

  “Інноваційні технології- крок до формування ключових та предметних компетентностей здобувачів освіти в ЗПФО

  Сертифікат ДН-С-0477

  від  25.02.2022

  6 годин/

  0,2 кредита ЄКТС

  12.

  Міністерство цифрової трансформації України

  Безбар’єрна грамотність

  Електронний сертифікат

   від 23.02.2022

  0,2 кредита ЄКТС  2022-2023 н.р.  13.

  ТОВ “На урок”

  Впровадження формувального оцінювання під час дистанційного навчання

  Свідоцтво №В742-164478

  від 19.10.2022

  2 години/

  0.06 кредита ЄКТС

  14.

  Сумський державний університет

  “Українська мова: помічник кожному на щодень”

  Свідоцтво  

  СП № 05408289/2346-22

   від 28.11.2022

  30 годин/

  1 кредит ЄКТС

  15.

  Прометеус

  “Життєстійкість молоді в умовах криз”

  Сертифікат
  17.01.2023

  30 годин/
  1 кредит ЄКТС

  16.

  ТОВ “На Урок”

  “Наочність і візуалізація на уроках під час дистанційного навчання”

  Свідоцтво

  № В753-164478

   від  17.01.2023

  2 години/
  0,06 кредиту
  ЄКТС

  17.

  ТОВ “На Урок”

  “Розширюємо функціонал Googlе Meet за допомогою корисних додатків”

  Свідоцтво

  № В751-164478
  від 17.01.2023

  2 години/.
  0,06 кредиту
  ЄКТС  2023-2024 н.р.  18.

  Прометеус

  “Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів”

  Сертифікат

  18.09.23

      60 годин/

  2 кредити ЄКТС

  19

  УДУНТ Навчально-науковий центр розвитку професійної освіти (ЦРПО) 

  Шляхи розвитку та вдосконалення резильєнтності викладача

  Сертифікат №44165850/566-23

   від 23.10.23

  30 годин/
  1 кредит ЄКТС

  20

  Дія освіта

  Цифрограм для вчителів

  Сертифікат

  2 години/

  0,06 кредиту ЄКТС

  21

  ПНЗ”Київський інститут післядипломної освіти”

  “Інтерактивні презентації у Power Point. Прості кроки до цікавих уроків. Зарубіжна література”

  Свідоцтво
  №6482763671624977359

  від 11.01.2024

  15 годин/
  0,5 кредиту ЄКТС


  ЗАКУПІНОЇ ЮЛІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ, 

   

  викладача   Іноземної мови

  Відокремленого структурного підрозділу «Новомосковський фаховий коледж Українського державного університету науки і технологій»


  з/п

  Повна назва закладу, установи, де пройдено підвищення кваліфікації

  Тема

  Назва отриманого документа, дата видачі

  Обсяг підвищення кваліфікації (кількість годин/модулів/кредитів)

  1

  Міністерство цифрової трансформації України

  Безбар’єрна грамотність

  Електронний сертифікат 23.02.2022

  0,2 кредиту

  2

  Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації кадрів

  «Інноваційні освітні  технології у закладах освіти»

  Сертифікат 

  № 671-837

  13.10.2021

  30/1

  3

  КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти” ДОР “

  Вчителі англійської мови

  Свідоцтво  

  №ДН 41682253/25036 

  від 25.11.2022

  60 годин/

  2 кредити ЄКТС

  Платформа Prometheus

  “Життєстійкість молоді в умовах криз”

  Сертифікат     

   16.01.2023


  5

  ТОВ “Академія цифрового розвитку”

  “Цифрові інструменти Google для освіти ”

  Сертифікат 

  № GDTfE-08-Б-07156

  від 19.03.2023

  зо годин/ 

  1 кредит ЄКТС  ЗАДНЄВУЛИЦІ ОЛЕНИ ВОЛОДИМИРІВНИ,  

  викладача української мови та літератури    

  Відокремленого структурного підрозділу «Новомосковський фаховий коледж Українського державного університету науки і технологій»


  з/п

  Повна назва закладу, установи, де пройдено підвищення кваліфікації

  Тема

  Назва отриманого документа, дата видачі

  Обсяг підвищення кваліфікації (кількість годин/модулів/кредитів)


  ТОВ «На Урок»

  «Проєктні методи навчання» ефективного навчання »

  Свідоцтво

  № К21-48042

  від 16.11.2019

  10 години / 0.33 кредиту ЄКТС


  Масові відкриті онлайн – курси

  PROMETHEUS

  «Освітні інструменти критичного мислення»

  Сертифікат

  від 17.04.2020

  60 години / 

  2 кредити ЄКТС


  ТОВ «На Урок»

  «Онлайн -  тести: принципи успішної взаємодії  під час дистанційного навчання»

  Свідоцтво

  № В272-48042

  від 22.04.2020

  2 години/

  0,06 кредиту ЄКТС


  Масові відкриті онлайн – курси

  PROMETHEUS

  «Впровадження інновацій в школах»

  Сертифікат

  від  02.07.2021

  60 години / 

  2 кредити ЄКТС


  НМетАУ 

  Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації кадрів

  «Інноваційні освітні технології в закладах освіти»

  Сертифікат 

  № 671-836

  від  13.10.2021

  30 годин/

  1 кредит 

  ЄКТС   Національна металургійна  академія України

  «Вивчення сучасних підходів до викладання спеціальних суспільно - гуманітарних дисциплін»

  Довідка 

  № 565/01-255

  від 18.10.2021 

  120 годин/

  4 кредити ЄКТС


  КЗВО

   «ДАНО «ДОР»

  «Вчителі української мови та літератури»

  Свідоцтво 

   № ДН 41682253/34769

  від  26.11.2021


  30 годин/

  1 кредит

   ЄКТС


  Сумський державний університет. Центр розвитку кадрового потенціалу

  Українська мова: помічник кожному на щодень

  Свідоцтво  СП №05408289/2359-

  22

  від 28.11.2022

  30 годин/

  1 кредит

   ЄКТС


  Рrometheus

  Життєстійкість молоді в умовах кри

  https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/63386ea0949142f3b192581318ed5dde

  16.01.2023

  курс


  Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти

  Участь у марафоні “Єднаймо душі словом Кобзаря”

  Сертфікат від 17.03 2023

  6 годин/0,2 кредита ЄКТС


  Міське методичне обʼєднання

  викладачів української мови та літератури Новомосковсько - Павлоградського регіону

  Дніпровський фаховий коледж

  будівельно-монтажних технологій та архітектури


  «СУЧАСНІ МОВНО-ЛТЕРАТУРНІ КОНКУРСИ

  ЯК ІНСТРУМЕНТ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ СТУДЕНТАМИ ТА ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТИЧНОСТ»


  СЕРТИФІКАТ

  ДН-С-0635


  6 годин /0,2 кредита ЄКТС

  Виданий 28 листопада 2022 року

  Наказ No 75 від 28.11.2022  «Інститут модернізації змісту освіти»


  Всеукраїнський  вебінар «Українська для кожного...»


  СЕРТИФІКАТ Ne IIK-2023/166

  26 січня 2023 року.


  3 години/ 0,1 кредиту ЄКТС  BCEOCBITA


  проведення Всеукраїнської олімпіади «Всеосвіта Весна-2023»


  подяка 

  26.04.2023
  BCEOCBITA

  підготувала  до інтелектуальних змагань переможців

  Всеукраїнської олімтіади «Всеосвіта Весна-2023


  свідоцтво

  26.04.2023

  Рrometheus

  успішно закінчив(ла) курс

  «Життєстійкість молоді в умовах криз»


  СЕРТИФІКАТ


  Виданий 16.01.2023


  курс


  Дія

  Цифрограм для

  вчителів


  Сертифікат 

  24 жовтня 2023
  Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти

  підвищення кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти«Педагогічна інноватика та інноваційні процеси у закладах фахової передвищої освіти»


  Сертифікат 

  CC 38282994/4354-23

  20-21 жовтня 2023 року


  Тривалість навчання – 16 годин (0,53 кредити ЄКТС)  Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти

  участь у круглому столі

  «ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»


  Сертифікат 

  10.11 2023р.

  4 години  УДУНТ


  Навчально-практичний семінар “Шляхи розвитку та вдосконалення резильєнтності викладача”

  Сертифікат

  № 44165850/563-23

  від 23.10.23


  30 годин/1 кредит ЄКТС


  Кулик Віри Іванівни

   

  викладача гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

  Відокремленого структурного підрозділу «Новомосковський фаховий коледж Українського державного університету науки і технологій»


  з/п

  Повна назва закладу, установи, де пройдено підвищення кваліфікації

  Тема

  Назва отриманого документа, дата видачі

  Обсяг підвищення кваліфікації (кількість годин/модулів/кредитів)

  1

  Національна металургійна академія України. Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації кадрів.


  Інноваційні освітні технології у закладах освіти.

  СЕРТИФІКАТ №671-841


  13.10.2021 р.

  30 годин

  2

  Онлайн-курси Prometheus 

  Навчання з попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів

  СЕРТИФІКАТ,

  02.09.2022 р.

  30 годин

  3

  ГО “Прометеус”

  Медіаграмотність: як не піддаватись маніпуляціям

  Сертифікат від

  24.12.2022.

  30 годин/

  1 кредит ЄКТС

  4

  ГО “Прометеус”

  Життєстійкість молоді в умовах кризи

  Сертифікат від

  17.01.2023 

  60 годин/

  2 кредити ЄКТС

  5

  Онлайн-курси Prometheus 

  Академічна доброчесність

  Сертифікат від 05.10.23 рік

  60 годин/

  2 кредити ЄКТС

  6

  УДУНТ, навчально-науковий центр розвитку професійної освіти

  Педагогічний навчально-практичний семінар на тему «Шляхи розвитку та вдосконалення резильєнтності викладача»

  Сертифікат №44165850/574-23

  від 23.10.2023 р.

  30 годин

  1 кредит ЄКТС


Комментариев нет:

Отправить комментарий

Головна сторінка